Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

1943 yılında Minnesota Üniversitesi’nde geliştirilen ve 1981 yılında Savaşır tarafından Türkçe’ye standardize edilen Minnesota Çok Yönlü Kişil ...

Devamı

Beck Depresyon Envanteri

Beck Depresyon Envanteri 1961 yılında Beck tarafından geliştirilmiş ve 1972 yılında revize edilmiştir. BDE 21 maddeden oluşur; 1’den 13’e kadar olan maddeler depresif duygu dur ...

Devamı

SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi

SCL 90-R psikolojik belirti tarama maksadıyla geliştirilmiş bir testtir. Hastalık tanısı konulmaz. Danışan, son 3 ay dahilindeki durumunu göz önünde bulundurarak testi doldur ...

Devamı

Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970) durumluk kaygı ve sürekli kaygı olmak üzere iki alt ölçek ve 40 maddeden oluşmaktad ...

Devamı

Nöropsikolojik Değerlendirme

 Dikkat ve bellek sorunlarının detaylı değerlendirilmesi için oluşturulmuş testleri içeren Bil Not Bataryası kullanılmaktadır

...

Devamı