Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  • 06-10-2018

Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Test, çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar olan dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri annelerinden alınan bilgilerle ve psikoloğun çocuğu gözlemlemesiyle uygulanmaktadır. Çocuğun bu beceri alanlarındaki gelişiminin takvim yaşına uygun olup olmadığı puanlanmakta ve değerlendirme raporu yazılmaktadır. Bu envanter, anneler dışında babalar, çocuğun yakından tanıyan bakıcılar veya öğretmenler tarafından da yanıtlanabilir.

Paylaş!