Frostig II Görsel Algı Motor Testi

Frostig II Görsel Algı Motor Testi
  • 14-02-2019

Frostig II Görsel Algı Testi, çocuklarda görsel algısal becerilerini değerlendirmek için tasarlanmış bir testtir.  Çocuğun genel görsel algılama yeteneği hakkındaki yordama ve eğitim ihtiyacı olan farklı görsel algı zorluklarının sınırlandırılmasını içerir. Ayrıca, görsel motor entegrasyon becerisini de değerlendirerek, ön akademik becerilerle ilgili yeterlilik konusunda fikir verir. Uygulama, 4 yaştan itibaren gerçekleştirilebilmektedir.

Frostig II görsel algı testi, sekiz alt testten oluşmaktadır:

  • Şeklin mekandaki konumu
  • Şekil zemin
  • Görsel bütünlük
  • Şekil sabitliği
  • El göz koordinasyonu
  • Kopyalama
  • Şeklin mekanla ilişkisi
  • Görsel motor hız

Paylaş!