WISC - IV (WISC - 4) Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

WISC - IV (WISC - 4) Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
  • 30-08-2018

Psikolojik test ve envanterler psikologlar için, öğrencinin zihinsel, duygusal ve kişisel özelliklerinin saptanması, doğru yaklaşımların sergilenmesi ve yönlendirmelerin yapılabilmesi için kullanılan vazgeçilmez araçlardır.
Aileler çocukları için aile içi problemler, gelişim kontrolü, davranış ve uyum sorunları, kaygı bozuklukları, iletişim sorunları, akademik başarısızlık, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve öğrenme sorunları başta olmak üzere, çocukluk ve gençlik döneminde yaşanan psikolojik sorunların tanımlanması ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetine sıklıkla başvurmaktalar.
Aile ve çocukla yapılan ilk görüşmede, psikoloğun amacı, aile ve çocuğu gözlemlemek, onlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak, gerekli görüyor ise hangi değerlendirme ve ölçme araçlarını kullanacağına karar vermektir. Psikologlar için klinik değerlendirmenin önemli bir parçası olan psikolojik test ve envanterlerin kullanım amacı, çocuk ve gençlerin sosyal, zihinsel, psikomotor, duygusal ve dil gelişimlerini değerlendirmek; kişiliklerini, davranışlarını, becerilerini, mesleki eğilimlerini belirli koşullar altında gözlemleyip tanımlamaktır. Terapist, aile ve gençle yaptığı konuşmalar; gözlemler ve test sonuçları ile edindiği bilgileri bir araya getirerek bütüncül bir yaklaşımla terapi sürecini öngörür ve bu çalışmalar sonucunda nasıl bir yol izleneceğine aile ve genç ile birlikte karar verir.

Paylaş!