Biz Kimiz ?

Özel Boğaziçi Aile Danışma Merkezi, 2009 yılından bu yana aile danışmanlığı ve psikolojik hizmetler alanında, ilimizde çalışmaya yetkili ve yasal olarak açılış izni almış bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Merkezimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuku Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Özel Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” düzenlemesi kapsamında Özel Aile Danışma Merkezi statüsüne sahiptir.

Günümüzde aile danışmanlığı ve psikolojik hizmetlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve bu alanda hizmet veren kişi ve kurumlar giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak, bu uygulamaların her zaman uzman ve güvenilir kişilerce sunulmaması, hizmeti alan bireylere yarar yerine zarar vermekte ve psikolojik hizmetlere duyulan güveni azaltmaktadır. Bu açıdan merkezimizin statüsü, merkezimizde sunulan hizmetlerimiz ve sizlere hizmet vermekte olan uzmanlarımızın nitelikleri bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymaktadır.

Merkezimizde sunulan tüm hizmetler için belirlenen ücretler Mersin Valiliği Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.