Bireysel Danışmanlık

Merkezimizde sunulmakta olan bireysel danışmanlık hizmetleri; kişilerin yaşamlarının değişik evrelerinde karşılaştıkları güçlüklerle baş etmede zorlandıkları durumlarda onlara, destekleyici ve sorun çözme becerilerini geliştirme odaklı psikolojik yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Bireyler yaşadıkları sorunlara çözüm ararken, terapistin soru ve geri bildirimlerinin yardımıyla, bu zorlanmalarının nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışır. Bilişsel Yeniden Yapılandırma, Davranışçı Yaklaşım, Rol Yapma, Gevşeme Teknikleri, Çözüm Odaklı Yaklaşım ve İmajinasyon gibi yöntemler yoluyla bireysel danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.