Genç Danışmanlığı

 Merkezimizde, 12-18 yaş grubu gençlere yönelik, gençlik döneminin doğal özelliklerine bağlı yaşanan sorunları çözmeye yardımcı, bireysel beceri ve özgüven geliştirici, aile ve akran ilişkilerini düzenleyici, okul performanslarını destekleyici, öncelikle genç ve ailesi, gerekli durumlarda sosyal çevre ve okul işbirliği sağlanarak bireysel, aile ve grup odaklı hizmetler sunulmaktadır.

 Öğrencilere yönelik eğitimler; hem öğrencilerin anlaşılma ihtiyacının karşılanması hem de yaşamış oldukları sorunlar ile başa çıkabilmeleri için, doğru yönlendirmeleri adına sayısız bilgi ve olanak içermesi bakımından önem taşımaktadır.

 Ailelere yönelik eğitimler; çocukları ile doğru iletişimi kurabilme, doğru bilinen yanlışlardan arınma, empati kurma becerisini geliştirme ve farkındalık kazanma alanlarında ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Doğru yaklaşım becerilerinin geliştirilmesi,  çocuk-ebeveyn bağını güçlü ve sağlıklı hale getirebilmekte, hasarlı alanların tamirinin güçlendirilmesine imkan sağlamaktadır.