Şirket Danışmanlığı

İnsan davranışlarını çalışma ortamında incelemek psikolojinin alt alanlarından birisidir. Psikoloji, endüstri psikolojisi alanında, çalışana uygun iş alanları yaratmak, çalışanın işe uyumunu ve iş tatminini dolayısıyla da verimli olmasını sağlamaya çalışır. Bunun için de ürettiği bilgileri endüstri ve kurumsal alanlarda da kullanır.

Dünya’daki büyük firmalar ve şirketler bu bilgilerden özellikle çalışanların verimini artırmak ve işe yerleştirme gibi işlemlerde psikolojinin ürettiği bu bilgilerden oldukça düzenli ve gittikçe gelişen oranda faydalanmaktadırlar. Ülkemizde ise bu konu giderek daha çok önem kazanmakta ve gelişmektedir. Özellikle büyük firmalar ve fazla sayıda insanı bir arada çalıştırma ve verim sağlamak zorunda olan kurumlar verimliliklerini artırmak için psikolojiden faydalanmaktadırlar.

Kurumlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler seçebilmenin yanı sıra kurumlara uygun olduğunu düşündüğümüz eğitimlerle ilgili bizler de tespitler yapabilmekteyiz.