Pınar Yılmaz Kayrak

Gelişim Psikolojisi Uzmanı

Gelişim Psikolojisi Uzm.

  Pınar Yılmaz Kayrak, 2002 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisansı’nı tamamlamasını takiben, özel bir eğitim kurumunda psikoloji biriminde görev almıştır. Cerebral Palsy, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu tanıları almış olan çocuklar ve aileleriyle çalışmıştır.

  2010- 2013 yılları arasında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda çalışmıştır. Bu süreçte, Gelişimsel Değerlendirme Birimi’nin geliştirilmesi, Erken Müdahale Birimi’nin oluşturulması ve geliştirilmesi aşamalarında yer almış, araştırma ve uygulamalarıyla çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde vakfı temsil etmiştir.

  2012 yılında Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programını, “Odaklanmış Dikkat ile Sosyal Beceri Düzeyinin Karşılaştırılması” konulu tez araştırmasıyla başarıyla tamamlamış olan Pınar Yılmaz Kayrak, gelişim süreçleri, beyin gelişimi, gelişimin değerlendirilmesi, erken müdahale, nörofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında yoğun mesleki eğitimler almıştır. 2015 yılı içerisinde, DIR® FloortimeTM (201) Temel Düzey eğitimini başarıyla tamamlayarak, DIR® FloortimeTM terapisti olmaya hak kazanmıştır. Duyu Bütünleme temel ve değerlendirme eğitimlerini tamamlamıştır. Üç yıl boyunca, Erken Destek Eğitim Merkezi’ nde gelişimin değerlendirilmesi, gelişim ve öğrenmenin nöropsikolojik izlemi ve özel eğitim alanlarında Gelişim Psikolojisi Uzmanı olarak çalışmıştır. 2016 yılı Ağustos ayında Mersin’ e yerleşmiştir ve bu tarihten itibaren, Boğaziçi Aile Danışmanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

UZMANLIK ALANLARI

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

-Özgül Öğrenme Güçlüğü

-Gelişimsel Farklılıklarda Erken Müdahale(0-3 yaş)

-Gelişimsel risk grubundaki bebekler

-Cerebral Palsy

-Otizm

-Gelişimsel Koordinasyon bozuklukları

-Diğer gelişimsel farklılıklar

-Özel Eğitim

-Floortime

ALDIĞI EĞİTİMLER

– Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR/GMCD) Uzman Eğitimi, Prof. Dr. İlgi Ertem, 2015

– Duyu Bütünleme Terapisi Değerlendirme Kursu “Klinik Görünümleri ve Analizi”, Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren, Temas, 2015

– Duyu Bütünleme Terapisi Teori Kursu “Nörobiyolojik Temeller ve Klinik Kökler”, Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren, Temas, 2015

– DIR Floortime (201) Temel Düzey Uygulayıcı Eğitimi, Çiğdem Ergül M.S., 2015

– Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Eğitimi, Doç. Dr. Serap Özel, Anlam, 2015

– Temel Nöropsikoloji Eğitimi, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Nöropsikoloji Derneği, 2014

– DIR Floortime Başlangıç Düzey Kursu (101), Çiğdem Ergül M.S., 2014

– Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Eğitimi, Sezgin Kartal, Doç. Dr. Sema Batu,Doç Dr. Arzu Özen, 2014

– Hayatboyu Öğrenme Programı ve Leonardo da Vinci Proje Hazırlama Eğitimi, AB ProjeYönetim Akademisi,2012.

– AB Proje Yönetimi Eğitimi, AB İlan, 2012.

– Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Sertifika Programı AB İlan, 2012.

– Bayley Scales of Infant and Toddler Development ( Bayley III), Pearson, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2012

– Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2012

– Özgül Öğrenme Güçlüğü: Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi: Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Genişletilmiş Formu. (ÖÖGB-G): (Matematik Testi, Okuma Testi, İşittiğini Yazma Testi, Gördüğünü Yazma Testi, Saat Çizimi Testi, Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi, Harris Lateralleşme Testi, Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi, Sıralama Testi ve Gessell Gelişim Figürleri Testi), Prof. Dr. Gülsen Erden, Yard. Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar, Altis, 2011.

– Nöropikolojik Testler Eğitimi III-Çizgi Yönü Belirleme Testi, Wisconsin Kart Eşleme, Yard. Doç. Dr. Murat Kurt, Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan, Altis, 2011.

– Nöropikolojik Testler Eğitimi II- Stroop Testi TBAG Formu, İşaretleme Testi Türk Formu, Raven Standart Progresif Matrisler Testi -Prof. Dr. Sirel Karakaş, Psk. Dr. Elvin Doğutepe Dinçer, Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan, Altis, 2011.

– Nöropikolojik Testler Eğitimi I- Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT), Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B ) ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi (AVLT) -Prof. Dr. Sirel Karakaş, Psk. Dr. Elvin Doğutepe Dinçer, Uzm. Psk. Başak Karateke, Altis, 2011.

– Frostig Görsel Algı Testi ve Eğitim Programı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzm. Handan Doğan, Altis, 2010.

– Temel Nörofizyoloji Kursu 2, Uzm. Dr. Bülent Madi, Altis, 2010.

– Temel Nörofizyoloji Kursu 1, Uzm. Dr. Bülent Madi, Altis, 2010.

– Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Programı, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2010.

– Bir İletişim Aracı Olarak Çocuk Resmi ve Yorumlanması Semineri, Ekol Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2009.

– PECS Eğitim Semineri, Aktif Özel Eğitim Derneği, 2009.

– Raven Progressive Matris, AGTE, Bender Gestalt Test Eğitimleri, Yrd.Doç. Dr. Hale Aksuna, 2008.

– Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Eğitimi, Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 2008.

– Oyun Terapisi Eğitimi, Ekol Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2008.

– Anne Babaların Problem Çözme Becerisin Geliştirmeye Yönelik Aile Rehberliği Programı, Ekol Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2008.

– Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Pratik Uygulama Önerileri, Ekol Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2007.

– Çocuklar için kullanılan objektif testler (Cattel 2A-2B Zeka Testi, Porteus Labirentleri Testi, Alexander Pratik Yetenek Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Denver II, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Bir İnsan Çiz, Goodenough-Harris) Yrd. Doç.Dr. Selen Ayas, 2007.

– Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Koç Üniversitesi -Minik Yürekler Projesi, 2007.

KATILDIĞI KONGRE VE SEMİNERLER

– 1st International Developmental Pediatrics Congress, 2-5 Aralık 2015, İstanbul

– International Conference On New Horizons in Education, 25-27 Haziran 2014, Paris Sözlü bildiri

– 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, 16-19 Mayıs 2012 Sözlü sunum

– Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Erken Müdahale Kongresi, 1-5 Şubat 2012 Sözlü bildiri

– 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 20- 22 Ekim 2011 Sözlü bildiri

– Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 28 Haziran- 1 Temmuz 2011.

– 4. Nöropsikiyatri Günleri, 26- 27 Mart 2011.

– 8. Uluslar Arası Kognitif Nörobilim Günleri, 7-11 Mayıs 2011.

– Uluslar Arası Katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, 7-9 Nisan 2011