Çocuk Danışmanlığı

      Merkezimizde, okul öncesi ve okul döneminde bulunan çocukların, içinde bulundukları gelişim döneminin özelliklerine bağlı olarak ya da aile ve sosyal çevreleri ile olan etkileşimleri sonucu oluşan, psikolojik, duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının, öncelikle çocuk ve aile eksenli, gerekli durumlarda sosyal çevre ve okul işbirliği sağlanarak çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

     Çocuklarla yürütülen danışmanlık süreci, yetişkinlerle yürütülen danışmanlık sürecinden farklılık gösterir. Yetişkinler bir uzmana gitmeye çoğu zaman kendi iradeleri ile karar verirler. Ne konuda yardım almak istediklerinin belli bir ölçüde farkındadırlar. Oysa çocuklar, danışmanlık sürecine bir yetişkinin (anne-baba, öğretmen, rehber danışman gibi) yönlendirmesi ile başlarlar. Danışmanlık sürecine başlandığında, anne-baba ve çocukla yapılan değerlendirme görüşmeleri sonucunda bu sürecin hedefleri açıkça belirlenir. Bazı durumlarda müdahale edilmesi gereken birden fazla alan olabilir. Böyle bir durumda uzman ile birlikte öncelikleri belirlemek ve çalışmayı planlamak önemlidir. Yardım sürecinde anne-baba, uzman ve gerektiğinde okul arasında işbirliği yapmak son derece önemlidir.

     Çocuklarla; dikkat eksikliği, beslenme ve yeme bozuklukları, tikler, tuvalet problemleri, ayrılma anksiyetesi, aile içi iletişim, öğrenme bozuklukları, saldırganlık, yalan söyleme, inatçılık, korku, kaygı gibi alanlarda çalışılmaktadır. Aynı zamanda çocuğun yaş grubuna ve soruna yönelik testlerle çocukların eksik oldukları ve geliştirilmeleri gereken yönler tespit edilebilmektedir.