Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik Testler
  • 09-10-2018

Çocukluk Çağında Nöropsikolojinin Önemi

Beynimiz tarafından kontrol edilen bilişsel süreçlerimiz, belli bir gelişimsel sırayı izlemektedir.
Bilişsel süreçte “Yürütücü işlevler” olarak adlandırılan ve düşünme, planlama, soyutlama,
analiz edebilme gibi becerileri içeren işlevlerin, okula başlama çağı yaklaştığında, gerekli
olgunluğa erişmiş olmaları beklenmektedir. Yürütücü işlevlerle ilgili herhangi bir gecikme
veya eksiklik, okul çağında dürtüsellik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül
öğrenme güçlüğü olarak kendini göstermektedir.
Hangi durumlarda Nöropsikolojik Testlere ihtiyaç duyulur?
Çocukluk döneminde, derslerde zorluklar yaşama, dikkatini toplama ve sürdürme becerisinde
sıkıntılar, dürtülerini kontrol edememe gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların
altında yatan bilişsel nedenleri anlayabilmek, öğrenme stilini keşfedebilmek ve uyum
sağlamasına yönelik programları düzenleyebilmek için nöropsikolojik testlere ihtiyaç
duyulmaktadır.

Nöropsikolojik Değerlendirme Sırasında Uyguladığımız Testler Nelerdir?

  • Stroop Testi TBAG Formu
  • Sayı Dizisi Öğrenme Testi
  • İşaretleme Testi Türk Formu
  • Wisconsin Kart Eşleme Testi
  • İşitsel-Sözel Öğrenme Testi
  • Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu
  • Raven Standart Progresif Matrisler Testi
  • Çizgi Yönünü Belirleme Testi

Paylaş!