Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi
  • 06-10-2018

Stanford Binet zeka testi, 2 yaşından büyük çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bir zeka testidir.  Uygulama sonucunda çocuğa ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir. Bireysel bir test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır.  Uygulayıcı tarafından çocuğa, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Paylaş!